Néhány fontosabb vonatkozó szabályozás, illetve jogszabály:

36/2014. (IV. 29.) BM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről

136/2013. (XII. 31.) VM rendelet a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a bányászattal és a távhoszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Fontosabb jogszabályok (2011. február)

Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat

2012. január 1. MKIK kötelező regisztráció - Kitöltési útmutató - Adatlap - Pótlap
A területi kereskedelmi és iparkamarák elérhetősége - További részletek itt

2012 évtől kezdve lehetőség van a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság által meghirdetett "Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért" programban részt venni.

Az NMH rendszeresen felhívja a partnerek figyelmét a jogszabályok változásaira, konzultációt folytat a jogszabályok szükséges módosításairól. A partnerek egyetértésével és támogatásával szakmai napokon részt vesz, amelyeken ellenőrzési tapasztalatai és konkrét jogesetek ismertetésével segíti a munkavédelmi és munkaügyi jogszabályok helyes alkalmazását.

A 2012. évi XXXI. törvény (többek között) módosította a bányászatról, illetve a vízgazdálkodásról szóló törvényeket. A kivonat megtekinthető itt.