Vízföldtani naplók elérhetősége

Kedves Kollégák!
 
A Covid-járvány óta a vízföldtani naplók elérhetősége sokat javult. Ma már nem szükséges személyesen bemennünk a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat általános és egyetemes jogutódjaként működő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. szám alatti adattárába (Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár), hiszen azok egy többlépcsős elektronikus levélváltást követően az SZTFH-tól pdf formátumban otthonról vagy az irodából beszerezhetők.
 
Nézzük a menetet:
 
1.      Az SZTFH „Magyarország fúráspont térképe” (https://map.mbfsz.gov.hu/furas/) elnevezésű digitális térképén kikeressük a számunkra érdekes kutakat vagy egyéb földtani fúrásokat.
2.      Az „E-papír” felületen a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) címzett levélben a „Témacsoporthoz” a „Bányászat és földtan (SZTFH)”, az „Ügytípushoz” az „Egyéb, a Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó bányászati és földtani ügyek (SZTFH)” címet kiválasztva, elküldjük az igényünket.
3.      Erre az SZTFH Ásványvagyon és Adattári Főosztály Adattári Osztályelektronikusan, a tárhelyünkre érkezett válaszlevelében (árajánlat) értesít bennünket a kért adatok rendelkezésre állásáról. Levelükben a konkrét adatszolgáltatás díját is közlik velünk. (Tájékoztatóul: egy vízföldtani napló ára annak oldalszámától függően jellemzően nettó 5-10 ezer forint között mozog.)
4.      Az „E-papír” felületen az SZTFH-nak címzett újabb levélben meg kell rendeljük a megajánlott szolgáltatást. Fontos, hogy levelünkben a felelősségkizárási nyilatkozatot is tudomásul kell vennünk! A válaszlevélben ne felejtsünk el az árajánlat iktatószámára hivatkozni.
5.      Ezt az SZTFH-tól a tárhelyünkre érkező elektronikus válaszlevél (adatok átadása) követi, melyben link formájában megadják a kért adatok letöltési helyét, és megismétlik az adatszolgáltatás díját. Fölhívják a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló számviteli bizonylatot az SZTFH Pénzügyi és Számviteli Főosztálya állítja ki, és az Adattári Osztály fogja Hivatali Kapun a részünkre megküldeni. Tehát megelőlegezve a bizalmat, először kapjuk meg az adatokat, és csak utána kell banki átutalással kifizetni a szolgáltatási díjat!
6.      Az „E-papír” felületen az SZTFH-nak címzett harmadik levélben vissza kell igazolnunk az adatszolgáltatás teljesülését, az adatok letöltését.
7.      Az SZTFH-tól később érkezik meg a tárhelyünkre az elektronikus számla, amit banki átutalással kell kiegyenlítenünk.
 
Bár egy kicsit talán darabosnak tűnik a bemutatott menetrend, mégis azt gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés a tervezők és kivitelezők számára, hogy megfelelő adatokra alapozva végezzék a munkájukat.
 
Akiknek pedig elegendőek egy-egy kútról csupán a nyers számadatok, azok az Országos Kútkataszter (Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere) adott évi példányait — a 2012. évtől kezdődően — az alábbi felületeken érhetik el:
 
https://sztfh.hu/nyilvantartasok/orszagos-kutkataszter/
 
https://sztfh.hu/nyilvantartasok/hevizkut-kataszter/.
 
Az SZTFH térképszervere — amely számos földtannal, vízföldtannal, geofizikával, geokémiával és geotermiával kapcsolatos hasznos, a föntieket kiegészítő információt tartalmaz — az alábbi linkre kattintva böngészhető:
 
https://map.mbfsz.gov.hu/.
 
 
Kelt Agárdon, 2023. december hó 1-jén
 
 
Rózsa Attila
2023.12.04.