És most beszéljünk a mezőgazdasági kutakról

A 2023. év végéig a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezése a 2021. januárjától érvényes eljárásrend szerint történik. Nevezetesen, amennyiben kizárólag öntözés a vízellátási cél, abban az esetben a Nemzeti Földügyi Központ, mint öntözési szakigazgatási szerv az eljáró hatóság. Amennyiben azonban az öntözéshez más vízellátási cél is kapcsolódik (pl. növényvédőszer bekeverés, gépmosás, állattartás stb.), az engedélyezés feladata átkerül a területileg érintett katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz.
 
Nézzük részletesebben. A vízbázisvédelmi védőterülettel nem érintett területeken létesülő mezőgazdasági öntözési célú talajvízkutak egy egyszerűsített hatósági eljárás keretében, bejelentés és azt követő hatósági jóváhagyás alapján létesíthetők, üzemeltethetők. Az ehhez szükséges kitöltendő adatlapot „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor) 3. melléklete tartalmazza.
 
Ha a mezőgazdasági öntözési célú talajvízkút vízbázisvédelmi védőterületen létesül, az engedélyezésre „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700041.bm) által előírt tervtartalmi követelmények alapján kerül sor.
 
A nem talajvízre telepített mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezése — területi elhelyezkedéstől függetlenül — egységesen ugyanezen tervtartalmi követelmények alapján zajlik a Nemzeti Földügyi Központban.
 
 
Milyen változások lesznek 2024-ben?
 
„A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény2024. január hó 1-től érvényes szövege (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv×hift=20240101) szerint azok a mezőgazdasági (öntözési és állattartási) célú talajvízkutak, amelyek vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területre (http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/) esnek, 2024. január hó 1-től egyszerűsített hatósági eljárás keretében, bejelentés és azt követő hatósági jóváhagyás alapján lesznek létesíthetők, üzemeltethetők. Az ehhez szükséges kitöltendő adatlap a már említett „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor) 3. mellékletét képezi. A hatósági eljárás a Nemzeti Földügyi Központban folyik majd. (Látható, hogy az állattartás is bekerült a mezőgazdasági tevékenységek közé.)
 
A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken (ezekbe a területfoltokba tartoznak a vízbázisvédelmi védőterületek is) létesülő mezőgazdasági (öntözési és állattartási) célú talajvízkutak vízjogi engedélyezése „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700041.bm) által előírt tervtartalmi követelmények alapján zajlik a jövőben is a Nemzeti Földügyi Központban.
 
A nem talajvízre telepített mezőgazdasági (öntözési és állattartási) célú kutak engedélyezése változatlanul, a korábbi eljárásrendnek megfelelően — területi elhelyezkedéstől függetlenül — egységesen „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700041.bm) által előírt tervtartalmi követelmények alapján zajlik továbbra is a Nemzeti Földügyi Központban.
 
 
És mi van a 2024. január hó 1. előtt létesített mezőgazdasági kutakkal?
 
A 2024. január hó 1. előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített mezőgazdasági (öntözési és állattartási) célú talajvízkutak — az általuk érintett terület vízkészletvédelmi kockázati besorolásától függetlenül — mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek továbbra is fönntarthatók. Vízgazdálkodási bírság kiszabására itt nem kerül sor.
 
A 2024. január hó 1. előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített nem talajvízre telepített mezőgazdasági (öntözési és állattartási) célú kutak fönnmaradásának engedélyezése — az általuk érintett terület vízkészletvédelmi kockázati besorolásától függetlenül — egységesen „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700041.bm) által előírt tervtartalmi követelmények alapján folyik továbbra is a Nemzeti Földügyi Központban. Itt fölhívjuk a figyelmet az engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó 2023. december hó 31-i jogvesztő határidőre (!), hiszen e kutakra vonatkozóan is érvényes „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése, mely szerint
 
·        „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi vagy ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást e törvény rendelkezései alapján nem kell lefolytatni.”
 
A leírtak bizonyítják, hogy a korábbi kristálytiszta eljárásrend rendkívül bonyolulttá vált. Ez semmiképpen nem a szabályos, jogszerű kútlétesítés és kútüzemeltetés irányába mutat. Az engedélyezési feladat elvégzésével, lefolytatásával kapcsolatban feltétlenül javasolt egy kúttervezéssel foglalkozó szakember megkeresése.
 
 
Kelt Agárdon, 2023. október hó 10-én
 
 
Rózsa Attila
2023.10.10.